Der er altid en vej​

Velkommen til en proces, der åbner

mulighed for et rigere liv.
​Savner du mening og retning i dit liv? Er du i sorg? Er du midt i en livskrise?

Føler du angst og uro? Føler du dig ikke god nok? Mangler du en at tale fortroligt med - en med tavshedspligt?

- så er du meget velkommen til at kontakte mig. - DER ER ALTID EN VEJ!

​2022,

COVID-19:

​JEG ANVENDER , SOM I SUNDHEDSSEKTOREN, STADIG SPRIT OG AFSTAND.

HVIS DU PÅ NOGEN MÅDE FØLER DIG UTILPAS, HAR SYGDOM I HJEMMET ELLER HAR VÆRET I KONTAKT MED SYGE, BEDES DU MELDE AFBUD - OGSÅ SELV OM DET ER SAMME DAG! 

DET ER GRATIS.

PÅ GENSYN😘

Parterapi

Kærligheden i et forhold skal vi værne om – det er noget af det smukkeste, vi kan opleve.
Vi glemmer det ofte i vores travle liv, og derfor er et godt parforhold ikke uden konflikter.
Det er et forhold, hvor konflikterne løses hen ad vejen.

Et parforhold er både en gave og en opgave.

De mennesker, vi er tættest på, og som betyder mest for os, er også de mennesker vi kan såre mest og som kan såre os mest – det gælder både vore partnere, vore forældre og vore børn.

Derfor kan parsamtaler være et vigtigt redskab, når I vil prioritere jeres parforhold.
Det kan også være et godt redskab til andre familiære forhold – forældre / børn eller søskende indbyrdes.

I en parterapi er det samspillet mellem jer, de styrker og de udfordringer I har, der er i fokus.
Meget vil handle om at forbedre jeres kommunikation, at lære at lytte opmærksomt, at give udtryk for egne tanker og følelser, at være til stede lige nu i det her øjeblik, og at være i kontakt med dig selv og den anden.

Det vil handle om den fælles pardans og også om at kunne være alene – og om respekt for hinanden og respekt for jeres egne grænser.​ 

Det vil også handle om at blive opmærksom på alt det gode, I har sammen - jeres styrker sammen, jeres stjernestunder - dem glemmer man ofte, når der er noget, der ikke fungerer.Det vil måske også handle om aflæring af nogle gamle mønstre, der ikke er
​hensigtsmæssige mere.

Det vil frem for alt handle om at få mere liv og kærlighed i parforholdet.

I nogle tilfælde ønsker I måske at afslutte parforholdet.
Hvis det er sådan, så kan parterapi medvirke til, at I får afsluttet det på en værdig måde.
I kan tage ordentlig afsked, hvis I ønsker det - i en proces, hvor I sætter hinanden fri – og I vil så bedre være i stand til at komme videre i jeres nye tilværelse.
For at starte på noget nyt, må det gamle afsluttes.

Parterapi varer 1½ - 2 timer pr gang og koster 1.100,-kr


PAR-TJEK:
Velkommen til Par-tjek!

Et Par-tjek består af et online spørgeskema og 2 parsamtaler af 1½ times varighed, samt en personlig, skriftlig feedback rapport, som man kan arbejde videre med derhjemme.


Disse parsamtaler giver jer mulighed for at stoppe op og reflektere over jeres parforhold på en kvalificeret og systematisk måde.
I vil på denne måde opdage jeres parforholds styrker og ressourcer og også dets udfordringer, og I kan så tage hånd om vanskelighederne på en god måde - mens I stadig holder af hinanden.

Par-tjek er ikke parterapi, men oprettet på baggrund af forskning, der desværre viser, at tilfredsheden i et parforhold falder over tid.
Det viser skilsmisse statistikken også.

Par-tjek er ment som et forebyggende tjek, der kan bruges af par, der vil styrke deres parforhold, og som ønsker at være sammen i mange år - lidt på samme måde, som når man går regelmæssigt til tandeftersyn, for at bevare sine tænder i mange år.

Par-tjek er et forskningsbaseret koncept, udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet i samarbejde med professor James Cordova fra Clark University, USA.​

Firmanavn & CVR​

  • Psykoterapeutisk Praksis
  • CVR: 33169043

Find os

Alhøjvænget 43

4220 Korsør

Kontakt os

Tlf.: 58 37 11 31, mobil: 24414206

E-mail: mariann_lundgren@hotmail.com