Der er altid en vej​

Velkommen til en proces, der åbner

mulighed for et rigere liv.
​Savner du mening og retning i dit liv? Er du i sorg? Er du midt i en livskrise?

Føler du angst og uro? Føler du dig ikke god nok? Mangler du en at tale fortroligt med - en med tavshedspligt?

- så er du meget velkommen til at kontakte mig. - DER ER ALTID EN VEJ!

​2024:

COVID-19:

​JEG ANVENDER , SOM I SUNDHEDSSEKTOREN, STADIG SPRIT OG AFSTAND.

HVIS DU PÅ NOGEN MÅDE FØLER DIG UTILPAS, HAR SYGDOM I HJEMMET ELLER HAR VÆRET I KONTAKT MED SYGE, BEDES DU MELDE AFBUD - OGSÅ SELV OM DET ER SAMME DAG! 

DET ER GRATIS.

PÅ GENSYN😘

Mindfulness

Mindfulness kurser i Korsør - grupper eller
​individuel coaching.

GRUPPER ER LUKKET FORELØBIG,

INDIVIDUEL MINDFULNESS KURSUS ER ÅBENT IGEN - PRØV DET!

Prøv det kognitive mindfulness meditationskursus på 8 gange a 3 t - det virker!

DE FØRSTE 52 HOLD ER AFSLUTTET.

Mindfulness baseret kognitiv terapi / stress reduktion (MBCT / MBSR)

Dette kursus er både for dig, der aldrig har mediteret før, og gerne vil lære det i trygge rammer, samt for dig, der allerede har gennemført et mindfulness kursus og gerne vil have det repeteret.


Kurset er også velegnet for dig, der er særlg sensitiv (HSP)

Hold 53: GRUNDKURSUS, 8 GANGE, ONSDAGE 16.39 - 19.30

Grupperne er lukket ned indtil videre - DU KAN FÅ FORLØBET INDIVIDUELT PÅ TIDER, DU SELV VÆLGER - SAMME INDHOLD SOM GRUPPER

Træningen foregår i små grupper på max. 6 personer, i trygge rammer, hvor vi aftaler tavshedspligt.
Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger.
Hver gang vi mødes, guider jeg nogle meditationer, du får noget ny teori samt svar på dine eventuelle spørgsmål, og du får en ny hjemmeopgave.
Det er vigtigt for dit udbytte af kurset, at du afsætter ca. 30 min dagligt til at træne hjemme.
Find lidt tid, som er din egen, på et sted, hvor du kan være i fred og ro uden at blive forstyrret - se på det, som dagens velfortjente pause, hvor du lader op, så du bagefter igen kan være til gavn for dig selv og dine omgivelser.
Efter nogen tid vil du mærke store forandringer i din hverdag.
Der udleveres kursusmappe og 2 træningscd'er.

Holdet er lukket, men DU KAN FÅ KURSET INDIVIDUELT.

Mindfulness fortsætter kursus, med ACT og CMT - 6 gange a 2½ time over 6 mdr.

HOLD 54 - TRIN 3: TORSDAGE 16.30-19 - LUKKET, FÅS INDIVIDUELT

Holdet er for dig, der stadig vil forundres og fordybe dig i din eksistens sammen med en lille, engageret mindfulness gruppe. Du får indsigt i den nyeste forskning i mindfulness og flere guidede meditationer.
Holdet er lukket.

Hold 55: fortsætter kursus, trin 2,

6 gange over 6 mdr: Tirsdage kl. 16.30 - 19.30

Dette kursus er for dig, der har gennemgået grundkursus og ønsker at lære nyt, samt holde fast i den gode vane med at meditere. Vi vil mødes en gang om måneden og går videre med teori, meditationer, visualiseringer og "mindfulness i hverdagen".
Desuden vil der være teori og øvelser i CMT (compassionate mind training).
Vi vil arbejde frem mod mindre selvkritik, et bedre selvværd og en større psykologisk fleksibilitet.
Målet er større robusthed, ro og indsigt, mere venlighed mod dig selv og dermed også mod andre.
Kurset er også velegnet for dig, der er særlig sensitiv. (HSP)
Holdet er lukket, men DU KAN FÅ DET INDIVIDUELT.

alle grupper er lukket ned indtil videre - DU KAN FÅ KURSET INDIVIDUELT - MED SAMME indhold

Både for private og firmaer / det offentlige.

INDIVIDUEL MINDFULNESS COACHING - åbent.

dU KAN FÅ ET INDIVIDUELT MINDFULNESS FORLØB, hvor vi inkluderer samtale om Dine personlige temaer.

Måske vil DU GERNE VÆRE MERE PRIVAT, ELLER DU VIL Ikke VÆRE BUNDET AF EN FAST DAG OM UGEN.

Et individuelt forløb er opbygget som mindfulness grundkursus med kursus mappe og 2 meditations cd'er, og er inkluderet samtale om dine personlige temaer.

Det består af 8 sessioner på 1½ time - fordelt, som det nu passer dig bedst.

Det koster 800,- kr pr gang, ligesom en individuel terapi.

Send mig en sms på 24414206 og hør, hvornår der er tider.​


Mindfulness - meditation
Mindfulness - baseret stress reduktion
Mindfulness - baseret kognitiv terapi

Der er uventet kraft i:

  • at være til stede i det øjeblik, du lever i, lige nu, og med fuld opmærksomhed.
  • at tillade ting at være, som de er, lige nu, i dette øjeblik, uden at ønske dem anderledes.
  • at blive opmærksom på dine tanker og følelser, mens de foregår, uden at forsøge at lave om på dem.
  • at nærme dig øjeblikket med åbenhed, venlighed og accept og se på dig selv på samme måde.

Men at bruge den kraft, kræver evner, som de fleste af os ikke umiddelbart har udviklet.

Det kræver træning at lære det:

På samme måde, som det kræver træning at vedligeholde stærke muskler og en god kondition, kræver det hjernetræning at vedligeholde "opmærksomheds musklen".

Hvad er mindfulness?

Mindfulness kan oversættes med "bevidst nærvær".
Ved en meditativ opmærksomhedstræning, opøver du evnen til at være bevidst til stede i nuet, på en ikke vurderende måde.
Det er mentaltræning, der styrker evnen til at være rolig,
nærværende og accepterende over for både sig selv og andre - evner, der nemt forsvinder i en travl hverdag.

- at være, der hvor du er, - mens du er der -

Hvis du tænker over, hvad der er allerdejligst i dit liv, vil du sandsynligvis tænke på noget, der handler om at være intenst til stede i livet lige nu og her- så er livet mest glædeligt og meningsfuldt. Jo mere intenst du oplever nuet, jo smukkere er livet.
Du kan godt glæde dig til noget i fremtiden eller tænke på de gode gamle dage, men der er ikke noget så smukt som nuet, når det folder sig ud for dig.Tænk bare på en dejlig stund med dine børn, din elskede, dine venner, eller en dejlig stund alene, eller måske en helt anden dejlig stund du har oplevet. Det er det, meditation handler om:

- at vide, hvad du gør, mens du gør det -

Hvorfor lære mindfulness?

Mindfulness er fremtidens værktøj til at skabe overskud og overblik!
Verden ændrer sig hurtigere og hurtigere, du er på hele tiden, og du skal være dygtig til det hele.
Du har mange spændende bolde i luften, du skal løbende omstille dig både på arbejde og i familien og du har ikke mange pauser.
I tankerne er du hele tiden på vej til det næste, eller ærgrer dig over noget du ikke nåede, og resultatet kan blive, at du bliver fanget af travlheden og af tanker om fortiden og fremtiden, og dermed fjerner dig mere og mere fra det, der er lige nu.

En stor del af tiden bliver du styret af den strøm af automatiske tanker, der konstant går gennem dit hovede. Helt automatisk kommer du til at identificere dig med tankerne, og ofte vil der være knyttet ubehagelige følelser og kropsfornemelser til tankerne.
Du har i den situation i vid udstrækning mistet kontakten til din grundlæggende indre ro og nærvær, - og det er så almindelig en tilstand, at du tror, det ikke kan være anderledes.

Undersøgelser har vist, at når man reagerer automatisk på den måde, er der en tilbøjelighed til, at man bliver revet med af negative tanker og følelser. Derved forøges risikoen for stress, angst, lavt selvværd og tilbagevendende depressioner.

Hvad får du ud af at træne mindfulness?

Ved at dyrke mindfulness i hverdagen, selv i korte perioder, kan du ændre din måde at opfatte verden på. Der findes sandsynligvis ikke nogen mere effektiv pause end mindfulness meditation, når du anvender de rette teknikker.
Ideen med mindfulness er at skabe en ø af væren midt i havet af den konstante handlen,
– en ø, hvor vi tillader vores handlen at stoppe.

Mindfulness handler om at tage sindet fra den ekstreme udadvendthed, vi normalt befinder os i, og for en stund gå ind i en dyb indadvendthed.
Når du har trænet mindfulness meditation et stykke tid, vil du blive mere og mere opmærksom på dine tanker og følelser, og samtidig opmærksom på, hvad de gør ved dig.

Dit stofskifte kan under meditation gå lige så langt ned, som det gør under søvn.
Du går i dvaletilstand for en stund, og vil derfor føle dig dejligt udhvilet - også efter korte meditationspauser. Du bliver derfor bedre til at håndtere stressede situationer, du får øget kontrol og koncentrationsevne, øget selvværd og kommer i bedre personlig balance.
Du bliver mere robust, får mere ro, optimisme og glæde og dit immunforsvar forbedres.

Hjerneforskning viser, at regelmæssig meditation skaber positive, fysiske forandrnger i hjernen:

  • der dannes nye hjerneceller og nye forbindelser mellem cellerne
  • de to hjernehalvdele bliver bedre til at samarbejde
  • aktiviteten i venstre pandelap øges - det betyder, at du bliver et gladere menneske
  • hjernebarken bliver tykkere i de områder, der har med planlægning og opmærksomhed at gøre.

Hvem kan have glæde af Mindfulness meditation?

Mindfulness er i dag - i det meste af verden - en anerkendt metode, som anvendes også af mennesker, der ikke har fysiske eller psykiske symptomer, men som bare ønsker at være mere til stede i nuet og leve livet mere fuldt og helt, blive mere robuste, glade og tilfredse.

Forskning har vist, at

1. personer, der dyrker mindfulness, kan træffe mere rationelle beslutninger end andre, da negative følelser frakobles, og en anden del af hjernen end normalt, bruges til at træffe beslutningen, der dermed bliver mindre følelsesmæssig og mere reflekteret.

2. personer med flere tilbagefald til depressioner har glæde af mindfulness baseret kognitiv terapi, som er en af de metoder, vi benytter i kurserne.

3. foruden på depression, er der dokumenteret effekt på stress, angst, uro, kroniske smerter, misbrug, psoriasis, socialfobi, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, forhøjet blodtryk, funktionelle sygdomme og lavt selvværd.

4. særligt sensitive mennesker (HSP) har glæde af mindfulness til at skabe ro og overskud.

Træn din hjerne som du træner dine muskler!

Firmanavn & CVR​

  • Psykoterapeutisk Praksis
  • CVR: 33169043

Find os

Alhøjvænget 43

4220 Korsør

Kontakt os

m​ariann.lundgren@icloud.com