Der er altid en vej​

Velkommen til en proces, der åbner

mulighed for et rigere liv.
​Savner du mening og retning i dit liv? Er du i sorg? Er du midt i en livskrise?

Føler du angst og uro? Føler du dig ikke god nok? Mangler du en at tale fortroligt med - en med tavshedspligt?

- så er du meget velkommen til at kontakte mig. - DER ER ALTID EN VEJ!

​2024:

COVID-19:

​JEG ANVENDER , SOM I SUNDHEDSSEKTOREN, STADIG SPRIT OG AFSTAND.

HVIS DU PÅ NOGEN MÅDE FØLER DIG UTILPAS, HAR SYGDOM I HJEMMET ELLER HAR VÆRET I KONTAKT MED SYGE, BEDES DU MELDE AFBUD - OGSÅ SELV OM DET ER SAMME DAG! 

DET ER GRATIS.

PÅ GENSYN😘

Lavt selvværd

Selvværd handler om den holdning eller det syn, du har på dig selv – om den værdi du tillægger dig selv som menneske, om din væren.

Din opfattelse af dig selv har udviklet sig som konsekvens af de erfaringer, du har fået i livet, - både som barn og voksen.
Hvis dine erfaringer stort set har været positive og bekræftende, vil dit syn på dig selv sandsynligvis også være positivt og bekræftende.
Hvis dine erfaringer overvejende har været negative og undergravende, som ved f.eks. afvisning, svigt, kritik, mangel på ros, mangel på varme og interesse, vil dit syn på dig selv sandsynligvis også være negativt og undergravende.

Problemer med selvværdet kan komme til udtryk på forskellig måde.
Nogle vil behage andre hele tiden, har svært ved at sætte grænser og sige fra, påtager sig mere – både på det private og det arbejdsmæssige plan – end man har lyst og overskud til, finder sig i for meget, og synes ikke man er god nok. Andre udvikler en fjendtlig holdning til omverdenen, og kræver højlydt, at der tages hensyn til dem.

Selvværd og selvtillid er ikke det samme

Selvtillid handler om det, du kan, det du gør. Det handler om specifikke evner – det du er god til.

Du kan godt samtidig have høj selvtillid og lavt selvværd. Ofte bliver selvtilliden brugt til at dække over lavt selvværd.

Sammen med lavt selvværd ses ofte også angst, depressive tanker, kriser, jalousi og parforholds problemer. Man kan have mange bekymringer og er aldrig rigtig tilfreds med sit liv.
Man sammenligner sig ofte med andre, måler sin værdi ud fra, hvad man tror, andre mener om en.
På den måde er andres meninger om en selv, vigtigere end ens egen mening.

Behandling:

Det lave selvværd er en forståelig reaktion på de oplevelser man har haft i livet – enten tidligt eller senere, eller begge dele.

Derfor arbejder vi med disse oplevelser, samtidig med, at vi arbejder med din evne til at mærke dine grænser, at kunne sige fra i forhold til både dine egne og andres krav.
Vi finder ud af, hvad der er vigtigt for dig i livet, - dine prioriteringer – og hvad du vil bruge din energi på. Mange mennesker føler ikke, der er sammenhæng mellem det, der er vigtigt for dem, og det, de gør i det daglige.
Vi arbejder med dine stærke sider, så du kan udfolde dem sammen med andre og føle dig som et værdifuldt menneske, alene i kraft af dig selv.

Se også: samtaleterapi, mindfulness.​

Firmanavn & CVR​

  • Psykoterapeutisk Praksis
  • CVR: 33169043

Find os

Alhøjvænget 43

4220 Korsør

Kontakt os

m​ariann.lundgren@icloud.com