Der er altid en vej​

Velkommen til en proces, der åbner

mulighed for et rigere liv.
​Savner du mening og retning i dit liv? Er du i sorg? Er du midt i en livskrise?

Føler du angst og uro? Føler du dig ikke god nok? Mangler du en at tale fortroligt med - en med tavshedspligt?

- så er du meget velkommen til at kontakte mig. - DER ER ALTID EN VEJ!

​2024:

COVID-19:

​JEG ANVENDER , SOM I SUNDHEDSSEKTOREN, STADIG SPRIT OG AFSTAND.

HVIS DU PÅ NOGEN MÅDE FØLER DIG UTILPAS, HAR SYGDOM I HJEMMET ELLER HAR VÆRET I KONTAKT MED SYGE, BEDES DU MELDE AFBUD - OGSÅ SELV OM DET ER SAMME DAG! 

DET ER GRATIS.

PÅ GENSYN😘

Individuel psykoterapi

Samtale er en hjælp til selvhjælp - der er altid en vej!


Samtaleterapi er en rummende og støttende terapiform, der handler om dig og dit liv, om det du vil, om dine følelser, dine behov og dine mål, samt hvis du ønsker det, også om din tro.

Jeg tilbyder samtaler med fokus på at komme videre på tidspunkter, hvor mulighederne i livet kan synes begrænsede.

Ofte ligger store dele af personligheden gemt bag et tilpasset ydre, og tilværelsen kan synes tom, eller kroppen kan reagere med symptomer som uro, ondt i maven, rygsmerter, allergi o.lign.
Dette kan skyldes vigtige fortidige hændelser, som aldrig er blevet følelsesmæssigt afsluttet.
Psykoterapien kan afslutte og opløse disse mønstre – hvis du selv vil det.

Psykoterapi drejer sig om, at du finder ud af, hvem du er, og hvad du vil, som den du er, - og at du så begynder at drage de nødvendige konsekvenser af det, i dit samvær med andre.

I terapien undersøger vi bl.a., hvilke positive sider af din personlighed, der er blevet trængt i baggrunden på bekostning af andre, således at disse positive sider kan blive frigjort og udviklet.
Du kan få mulighed for at afprøve nye måder at reagere på, så du bliver stærkere og mere kreativ, og dermed bedre kan håndtere fremtidige konflikter.

Jeg har tiltro til det enkelte menneskes ressourcer og handleevne, og jeg mener, at vi selv rummer redskaber og muligheder til at løse vore problemer.

I terapien undersøger vi de temaer fra din aktuelle livssituation, der volder dig problemer, og er der behov for det, bevæger vi os tilbage i tiden og ser på din livshistorie.
Måske har du fået indlært nogle reaktionsmønstre, som ikke er hensigtsmæssige mere, og som du med fordel kan ændre. Tidligt i livet får vi ofte grundlagt nogle opfattelser af os selv og andre, som ikke altid er i overensstemmelse med virkeligheden, og som kan hindre os i at skabe kontakt til andre og til os selv.

Derfor er det vigtigt at du kender dig selv og din egen historie, og at du lærer at blive opmærksom på de steder, hvor du føler dig beriget eller begrænset af fortidens oplevelser.

Samtalerne giver også plads til at tale om eksistentielle og åndelige spørgsmål. Jeg har en teologisk baggrund, så har du brug for at tale om din tro og inddrage Gud i den terapeutiske samtale om din identitet og dit ansvar, kan vi gøre det.
Det vil der hyppigt være brug for ved tab, sorg og kriser samt ved livets store overgange.

Samtalerne varer 1½ time og koster 800,- kr. pr. gang, 

Betaling: efter hver samtale med mobile pay 16356 eller kontant.

Jeg modtager ikke dankort.

Husk du kan kombinere samtaleterapi med et individuelt mindfulness forløb! Det er samme pris pr gang.

For parterapi: se under terapiformer.

Til dig, der vil vide lidt mere.


1. Her og nu – ethvert øjeblik er nyt, og livet leves kun i nuet:
Erfaringer og skygger fra fortiden og bekymringer for fremtiden kan forhindre, at du lever livet fuldt ud, med alle de muligheder, du indeholder.
Psykoterapi kan være en måde at få nuet tilbage på – sammen med et gladere og mere energifyldt liv.
Du skal selvfølgelig stadig bruge fortidens erfaringer og have visioner for fremtiden, men de må ikke ødelægge dit liv i nuet.

2. Forandring kræver opmærksomhed:
Opmærksomhed er vores vigtigste orienteringsredskab.
Du skal arbejde med at skærpe din opmærksomhed.
Hvad ser du? Hvad hører du? Hvad gør du? Hvad mærker du?
Og lige så vigtigt: Hvad gør du ikke? Hvordan undlader du at gøre det, du i virkeligheden har mest brug for?
Livet har mange valgmuligheder, og det er vigtigt, at du lærer at være opmærksom på, hvad der får dig til at handle, som du gør.

Mindfulness meditation er en af de måder, du kan træne din opmærksomhed på.

3. Kontakt:
I terapien arbejde vi med dit selvværd og med din evne til at være i kontakt med dig selv og dine omgivelser på en autentisk måde.
Find din egen historie i verdens historie.
Bliv den du er, i verden som den er.

4. Krop og følelser hører sammen:
Der er sammenhæng mellem tanker, følelser og kroppens fornemmelser og dine handlinger.
Derfor vil du ofte blive spurgt: Hvad føler du lige nu? Hvor mærker du det?
Det kan være svært i begyndelsen, men læres efterhånden.

Når først du har lært at blive opmærksom på, hvad du føler, kan du også begynde at arbejde med, hvordan du handler mest hensigtsmæssigt på dine følelser.

Velkommen til en spændende og udviklende helterejse!

Firmanavn & CVR​

  • Psykoterapeutisk Praksis
  • CVR: 33169043

Find os

Alhøjvænget 43

4220 Korsør

Kontakt os

m​ariann.lundgren@icloud.com